Reklamacje

Jako klient masz możliwość złożenia reklamacji z tytułu gwarancji lub niezgodności produktu z umową.



Jak zgłosić reklamację z tytułu gwarancji?

Reklamację z tytułu gwarancji kieruj bezpośrednio do producenta zakupionego produktu. Jego dane znajdziesz w karcie gwarancyjnej.

Jak zgłosić reklamację z tytułu niezgodności produktu z umową?

W przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, jako klient masz prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. 

Forma złożenia reklamacji jest dowolna, niemniej warto to zrobić pisemnie. 

Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia:

1. adres e-mail: sklep@sensualnie.pl, na który możesz wysłać reklamację;

2. adres Sprzedawcy:  Damian Lorek CleanAmigoUniveral, Rajkowo 19, 72-005 Rajkowo;

3. telefon kontaktowy: 536 439 505;

Jeśli w ramach reklamacji odsyłasz produkt do Sprzedawcy, odpowiednio zabezpiecz go przed uszkodzeniami w czasie transportu. Do paczki włóż egzemplarz reklamacji oraz dowód zakupu.


Informacje dodatkowe:

Twoje prawo do złożenia reklamacji z gwarancji zostało szczegółowo opisane w §9 Regulaminu Sklepu.

Twoje prawo do złożenia reklamacji z tytułu niezgodności produktu z umową zostało szczegółowo opisane w §10 Regulaminu Sklepu.

Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

[Wzór formularza - Reklamacja, naprawa, wymiana]

[Wzór formularza - Reklamacja, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy]

[Wzór formularza - Reklamacja, odstąpienie po naprawie]

[Wzór formularza - Reklamacja, obniżenie ceny po naprawie]